Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne
2. Administrator danych
3. Cel i zakres zbierania danych
4. Podstawa przetwarzania danych
5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
6. Pliki „Cookies”
7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej wczasy-senior.pl jest Jantar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 81/25, 00-683 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0608480, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1182121306, REGON: 364008028. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. poufne i nie widoczne dla osób nieuprawnionych,
  3. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  4. transmitowane poprzez bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Administrator danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@wczasy-senior.pl

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych swoich klientów po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

 4. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

3. Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rezerwacji usług turystycznych.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 5. Okres archiwizowania zbieranych danych osobowych, o których mowa w pkt 2 wynosi trzy lata.

4. Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie rezerwacji dot. świadczenie usług turystycznych drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2).

 4. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeżeli jesteśmy jego administratorem.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@wczasy-senior.pl

6. Pliki „Cookies”
 1. Witryna www.wczasy-senior.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Identyfikują one użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są po za tym nie wykorzystywane.

 2. W ramach naszej witryny stosowane są następujące rodzaje pliki cookies:

  1. „Cookies sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania opuszczenia strony internetowej).

  2. Cookie Nazwa Cel / Więcej Informacji Wygasa
   wczasy-senior.pl PHPSESSID Tymczasowy pliki cookie który jednoznacznie identyfikuje sesje użytkownika Przy zamknięciu przeglądarki
  3. „Cookies stron trzecich”, takie jak te używane przez sieci społecznościowe lub zewnętrzne dodatki do treści.
  4. Bezwzględnie „niezbędne pliki cookie”, są plikami używane do prawidłowej nawigacji, pozwalając realizacje usług żądanych przez użytkownika i plikami, które służą zapewnieniu efektywnego załadowania zawartości i bezpieczeństwa witryny.

  5. Cookie Nazwa Cel / Więcej Informacji Wygasa
   google.com
   używany przez usługę google reCaptcha
   1P_JAR Ciasteczko do gromadzenia statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji 1 tydzień
   APISID Ciasteczka do zapamiętania preferencji użytkownika podczas przeglądania 2 lata
   NID Ciasteczka do zapamiętania preferencji użytkownika podczas przeglądania 6 miesięcy
   HSID, SID Ciasteczka do zapewnienia mechanizmów bezpieczeństwa, które zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do danych dostępu użytkownika lub informacji, które udostępniają w formularzach kontaktowych 2 lata
   SIDCC Ciasteczko do świadczenia usług i uzyskiwania anonimowych informacji o przeglądaniu 3 miesiące
   gstatic.com
   używany przez usługę google Maps
   NID Ciasteczko do świadczeń reklamowych 6 miesięcy

 3. Witryna www.wczasy-senior.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Identyfikują one użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są po za tym nie wykorzystywane.

7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może modyfikować niniejszą politykę prywatności zgodnie z wymogami ustawowymi lub ustawodawczymi lub w celu dostosowania tych zasad do instrukcji narzuconych przez obowiązujące przepisy